BIP
17 Wojskowy Oddział Gospodarczy
powyżej 30.000 Euro
03.08.2015
SIWZ - Remont wojskowej bocznicy kolejowej nr 835 w Darłowie realizowane na rzecz 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie
03.08.2015
WYJASNIENIE TREŚCI SIWZ - Remont budynku garazowego nr 32 kompleksu wojskowego Centrum Szklolenia Sił Powietrznych w Koszalinie na rzecz 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie
31.07.2015
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - Prace naprawcze budynku nr 150 i 201 trafostacji w kompleksie wojskowym w Darłowie realizowane na potrzeby 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie
31.07.2015
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Remont trybuny w kompleksie Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie realizowany na potrzeby 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie
28.07.2015
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - Remont budynków garażowych nr 33 i 34 kompleksu wojskowego w Koszalinie, realizowany na potrzeby 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie
28.07.2015
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - Dostawa mięsa czerwonego, wędlin z mięsa czerwonego oraz tłuszczów zwierzęcych na potrzeby 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie
23.07.2015
POPRAWIONY FORMULARZ OFERTY - Remont ogrodzenia zewnetrznego w kompleksie wojskowym przy ul. 4 Marca 3 w Koszalinie realizowane rzecz na 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie
23.07.2015
ZMIANA TREśCI SIWZ - Remont ogrodzenia zewnętrznego w kompleksie wojskowym przy ul. 4 marca 3 w Koszalinie realizowana na rzecz 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie


znaleziono: 144 wiadomości na 18 stronach
<<< -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17   - >>>

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych