BIP
17 Wojskowy Oddział Gospodarczy
powyżej 30.000 Euro
02.09.2015
WYJASNIENIE TREŚCI SIWZ - Remont placów i dróg kompleksu wojskowego CSSP w Koszalinie, realiowany j na rzecz 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie
02.09.2015
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Remont placów i dróg kompleksu wojskowego CSSP w Koszalinie, realizowany przez 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Koszalinie
01.09.2015
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - Remont trybuny w kompleksie Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie, na potrzeby 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie
31.08.2015
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - Prace naprawcze pokrycia dachowego i elewacji budynku nr 24 w kompleksie Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie, na potrzeby 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie
27.08.2015
SIWZ - Prace naprawcze budynku nr 57 w kompleksie wojskowym w Darłowie , realizowane na rzecz 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie
27.08.2015
SIWZ - Prace naprawcze rozdzielni NN w kompleksie wojskowym w Koszalinie , realizowane na rzecz 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie
27.08.2015
MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ - Dostawa wraz z montażem sali audiowizualnej do realizacji zadań dydaktycznych w CSSP w Koszalinie, , realizowany przez 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Koszalinie
27.08.2015
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Dostawa waraz z montażem wyposażenia sali audiowizualnych do realizacji zadań dydaktycznych w CSSP w Koszalinie, realizowany przez 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Koszalinie


znaleziono: 180 wiadomości na 23 stronach
<<< -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17   - >>>

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych